OSOBNÝ ODBER V BA-DNV 

Eisnerová 13 - len tu zdarma

OSOBNÝ ODBER V RÁMCI

CELEJ SR - viď zoznam pobočiek

Načítání: seznam poboček osobního odběru

dopravné náklady na všetky pobočky zásielkovne v SR-2,50 € s dph do hmotnosti 10 kg

doprava v BA zdarma od 50 € objednávky

poštovné  - 3€ s dph do hmotnosti 10 kg

pri zásielke nad 10 kg nutné zaslať kurierom podľa cenníka SP

kurier      - 5 € s dph do hmotnosti 10 kg

nad 10 kg podľa cenníka SP

zásielky nad 150€  - zdarma

heureka_20overene_20zakaznikmi.png

GRWMvQvQT_eN5Xqmc4qhVw.jpg

Reklamačné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky

 


Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Andrej Lučenič-Car line a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci). Kupujúci záväznou objednávkou a odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.

 


Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.kanpotreby.sk. Na objednávke je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.. MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY – 15 EUR. Pri nižšej

objednávke nemusí byť objednávka vybavená

 


Ceny

Ceny sa štandardne uvádzajú v katalógu a internetovom obchode bez DPH/s DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu meny. Na vybrané skupiny produktov (napr. tonery, atramenty, tlačiarne, kopírky, skenery, atď.) a akciové produkty sa individuálne a dodatočné zľavy nevzťahujú, ak nie je dohodnuté inak.

 

Platobné podmienky

Možnosť platby v hotovosti, predfaktúrou,dobierkou alebo na faktúru po dohode s predajcom

Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhraďuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo v hotovosti. Zľavy sa nevzťahujú na zasielanie tovaru kupujúcemu so záväzkami po lehote splatnosti.

PLATBA- fakturačné údaje

hotovosť - pri odbere na výdajných miestach, dobierka - pošta, dobierka - kurier, rozvoz po

Bratislave

predfaktúra - VS č.objednávky, č.účtu 1987333851/0200

IBAN - SK41 0200 0000 0019 8733 3851

SWIFT  SUBASKBX

faktúra - stáli zákazníci alebo po dohode s predajcom

 


Záloha za objednaný tovar

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.

 


Dodanie tovaru

Tovar možno objednávať a po výzve zvyčajne nasledujúci pracovný deň osobne prevziať v pracovné dni v čase od 14.00 do 18.00 v odbernom mieste predávajúceho v Bratislave alebo podľa výberu dodania/zásielkovňa,pošta,kurier/zvyčajne 2 pracovné dni ak je tovar skladom.Objednávky dané po 15 hodine budú vybavované nasledujúci pracovný deň.Dodávka bude považovaná za kompletnú a bez chýb v prípade, že nebude uplatnená reklamácia do 48 hod. od dodania

 


Spôsoby dodania tovaru

Objednávaný tovar v rámci Bratislavy doručujeme vlastným rozvozom, mimo Bratislavy prepravnou spoločnosťou alebo poštou. Tovar si môžte prevziať aj osobne na odbernom mieste po výzve alebo na pobočkách zásielkovne.sk. Pri objednávke mimobratislavského zákazníka, doručenej do 12:00 predávajúci zabezpečí expedíciu tovaru zo svojho skladu v nasledujúci pracovný deň

Cena za balné a prepravu:

 

osobný odber v BA-DNV Eisnerova 13 - len tu zdarma

osobný odber na pobočkách zasielkovna.sk - 2,50 € bude pripočítané k objednávke

prosíme do poznámky uviesť vybranú pobočku

pri hmotnosti do 10 kg, nad podľa cenníka zasielkovne.sk

poštovné do 10 kg zásielky - 3,-€

pri hmotnosti nad 10 kg nutnosť zaslať kurierom podľa cenníka SP

kurier do 10 kg - 5,-€

kurier nad 10 kg podľa cenníka SP viď http://cennik.posta.sk

rozvoz po BA pri objednávke do 50 € - 4,-€

rozvoz po BA pri objednávke nad 50€ - zdarma

 

V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.

Upozornenie. Pri preberaní tovaru:
* Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
* Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
* V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

 

Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Lehoty pre vrátenie tovaru do sídla spoločnosti:
* kancelárske potreby do 7 dní,
* kancelárska technika do 48 hodín od dňa prevzatia tovaru.

Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Doručením úplnej objednávky odberateľom a/alebo zákazníkom spoločnosti Car line - - kanpotreby.sk. týchto VOP dochádza k doručeniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany odberateľa a/alebo zákazníka. Podmienkou pre bezodkladné spracovanie objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári uverejnenom na adrese http://www.kanpotreby.sk vrátane označenia súhlasu s týmito VOP.
2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia potvrdenia úplnej objednávky e-shopom www.kanpotreby.sk odberateľovi a/alebo zákazníkovi na nimi uvedenú záväznú emailovú adresu. 


Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

 K reklamácií je potrebné priložiť:
kópiu dodacieho listu, alebo faktúry
reklamačný protokol - popis chyby,poškodenia


Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne.

2. Reklamované kazety kupujúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná.

 3. Otvorená kazeta alebo toner, ktoré sú bez chyby a majú byť len vrátené sa nepreberajú späť.


Záručné a pozáručné opravy
sa vykonávajú v servisných strediskách